Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest

(je bewustzijn) betreffen.

Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of  bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

In het kort wordt er het bewustzijn mee aangeduid, de menselijke ziel of het menselijke innerlijk, een relatie met de hogere werkelijkheid.

De betekenissen van "religie" en "spiritualiteit" liggen vaak erg dicht bij elkaar. 

De spiritualiteit is een bijzondere, maar niet noodzakelijk begrepen religieuze levenshouding van een mens, Die zich op het ZIJN concentreert, op het principe van de hoogste werkelijkheid, HET UNIVERSUM.